Vysoká odbornost, specializace a kvalifikovanost       

  • Důvěryhodnost       

  • Individuální přístup       

  • Zkušenosti       

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava
Obhajoba v trestním řízení

Obhajoba v trestním řízení

 
Náš schopný tým advokátů připraví a vypracuje strategii obhajoby včetně právního rozboru věci, vyhledá a poskytne klientům veškeré právní prostředky k jejich obhajobě, vyhledává a napadá procesní vady řízení, vyhledává důkazy svědčící ve prospěch obhajoby a zajišťuje vyprácování znaleckých posudků a odborných vyjádření.

Obhajobu poskytujeme ve všech odvětvích trestního práva. Zabýváme se problametikou mladistvých v trestním řízení, vazbou a výkonem trestu.

Doporučujeme zvolit si obhájce již před prvním kontaktem s orgány činnými v trestním řízení, a to již v případě, že jdete podat pouze tzv. "vysvětlení". Přestože protokol o podání vysvětlení nemůže být v trestním řízení použit jako důkaz, vždy je součástí trestního spisu. Proto již podání vysvětlení by mělo být učiněno po kanzultaci s advokátem.

V rámci trestního řízení poskytujeme zejména tyto služby:
Vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení
Zastupování obviněných v přípravném řízení
Obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů
Sepis řádných a mimořádných opravných prostředků
Návrhy na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Návrhy na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu u ostatních trestů
Alternativní způsoby ukončení trestního řízení
Uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob
Uplatňování náhrady škody a zadostiučinění za dobu strávenou ve vazbě či za nezákonné trestní stíhání

Bezplatná obhajoba nebo obhajoba za sníženou odměnu
Podle § 33 trestního řádu osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. V tomto případě hradí náklady obhajoby nebo jejich poměrnou část advokátovi stát. Více informací Vám rádi poskytneme v naši advokátní kanceláři.

Advokátní kancelář působí i jako tzv. ustanovený obhájce.