Vysoká odbornost, specializace a kvalifikovanost       

  • Důvěryhodnost       

  • Individuální přístup       

  • Zkušenosti       

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava

Ochrana osobních údajů


V souvislosti s výkonem advokacie shromažďuje a zpracovává advokát mimo jiné i osobní údaje o svých klientech. Přestože je advokát vázán zákonnou povinností mlčenlivosti (§ 21 odst. 1 zákona o advokacii), musí v souvislosti s poskytováním právních služeb předávat osobní údaje třetím osobám (např. orgánům veřejné moci, smluvním partnerům klienta v rámci přípravy či revize obchodních smluv a jiných dokumentů apod.). Předávány jsou však pouze nezbytné údaje, popř. údaje, k jejichž předání dal klient souhlas.

Soubory ke stažení: