Vysoká odbornost, specializace a kvalifikovanost       

  • Důvěryhodnost       

  • Individuální přístup       

  • Zkušenosti       

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava
Právní rozbory a stanoviska

Právní rozbory a stanoviska

 
Zajišťujeme právní rozbory v oblasti obchodního, občanského, pracovního rodinného a trestního práva. Poskytujeme právní audity a due dilligence při převodech nemovitostí, obchodních podílů, akcií, v oblasti finančních služeb a práv spotřebitelů. Zajišťujeme smluvní dokumentaci a úplný právní servis při majetkových převodech.

V případě běžících soudních řízení, která souvisejí s majetkovými převody, provádíme též nezávislé audity s odhadem výsledku sporu a doporučeními k vylepšení pozice ve sporu.

Poskytujeme právní rozbory uzavřených smluv s vyhodnocením právních rizik, práv a povinností ze smlouvy vyplývajících a možných důsledků zejména při jejím porušení.

Dále poskytujeme stanoviska k zamýšleným obchodům a právní rozbory předložených návrhů smluv.

Před uzavřením smlouvy vždy doporučujeme nechat návrh smlouvy zkontrolovat zkušeným advokátem, neboť finanční dopady v případě uzavření nevýhodné smlouvy bývají mnohonásobně vyšší než náklady na její posouzení. Odborná kontrola návrhů smluv je účinná obrana proti neférovým jednáním obchodníků.

Zajistíme ochranu Vašich investic.