Vysoká odbornost, specializace a kvalifikovanost       

 • Důvěryhodnost       

 • Individuální přístup       

 • Zkušenosti       

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava
Rodinné právo

Rodinné právo

 
Naše advokátní kancelář je specialistou na rodinné právo. 

 • rozvody manželství 
 • vypořádání společného jmění maželů
 • soudní zúžení společného jmění manželů
 • zastupování ve sporech o svěření dítěte do péče a o úpravě styku rodiče s dítětem
 • úprava práv rodičů k dětem
 • výživné manžela
 • výživné rozvedeného manžela
 • určení rodičovství
 • osvojení
 • poručenství a opatrovnictví
 • výživné
 • ochrana práv dítěte
 • registrované partnerství