Vysoká odbornost, specializace a kvalifikovanost       

  • Důvěryhodnost       

  • Individuální přístup       

  • Zkušenosti       

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava
Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek

 
Naše advokátní kancelář má rozsáhlé zkušenosti s vymáháním a správou pohledávek. Zajišťujeme jak vymáhání jednotlivých pohledávek, tak správu a vymáhání velkého množství pohledávek pro podnikatelské subjekty.

V rámci budoucího efektivního vymáhání pohledávek zajišťujeme pro naše klienty přípravu velice důkladně propracovaných smluv. V rámci finančních služeb se jedná zejména o smlouvu o půjčce nebo úvěru a vrámci jejich zajištění vypracování zástavní smluvy popř. smlouvy o zajišťovacím převodu práva.
 
Naše zkušenosti v této oblasti nám umožňují efektivní postup vůči dlužníkům a maximalizaci výtěžku pro naše klienty.
 
Při vymáhání pohledávek spolupracujeme s renomovaným exekutorským úřadem s působností po celé České republice, což velice zvyšuje efektivnost vymáhání Vašich pohledávek.

V oblasti vymáhání pohledávek nabízíme velmi zajímavý systém umožňující efektivní a finančně nenáročné vedení soudního či rozhodčího řízení bez nutnosti investice vysokých částek za právní služby. Odměna za poskytnuté právní služby se v těchto případech sjednává zpravidla ve výši přiznaných uhrazených náhrad nákladů řízení.