Vysoká odbornost, specializace a kvalifikovanost       

  • Důvěryhodnost       

  • Individuální přístup       

  • Zkušenosti       

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava

Vymáhání náhrady škody při ublížení na zdraví a při usmrcení


Naše advokátní kancelář se specializuje na vymáhání náhrad při ublížení na zdraví a při usmrcení. Nejrozšířenější kategorií jsou újmy způsobené při dopravních nehodách. Pokud vám nebo vašim blízkým byla v souvislosti s dopravní nehodou způsobena škoda, mohou tito poškození uplatnit svůj nárok nejen vůči viníkovi ale rovněž i vůči pojišťovně viníka.

Stalo se téměř pravidlem, že se pojišťovny všelijak nedůvodně brání poskytnout poškozeným náhradu v plné výši, a proto je důležité, aby poškozený uplatnil nejen všechny nároky, které mu vznikly, ale rovněž tyto správně vyčíslil.

Při ublížení nazdraví má poškozený nárok na:
  • bolestné a snížení společenského uplatnění
  • odškodnění další nemajetkové újmy
  • ušlý výdělek
  • náklady spojené s péčí o zdarví