Vysoká odbornost, specializace a kvalifikovanost       

  • Důvěryhodnost       

  • Individuální přístup       

  • Zkušenosti       

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava
Zastupování v civilním řízení

Zastupování v civilním řízení

 
Naše advokátní kancelář zastupuje fyzické a právnické osoby ve sporech před soudy všech stupňů a rozhodčími soudy, a to zejména:
 
- při vymáhání pohledávek či práv z obchodních a jiných smluv
- při sporech v rámci exekučních či isolvenčních řízeních
- před obchodním rejstříkem
- při obraně před žalobami druhé smluvní strany či třetích osob
- při reklamacích právních a faktických vad
- při nekalosoutěžním jednání konkurence
- ve sporech o určení vlastnických a jiných práv