Vysoká odbornost, specializace a kvalifikovanost       

  • Důvěryhodnost       

  • Individuální přístup       

  • Zkušenosti       

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava
Zastupování ve správním řízení

Zastupování ve správním řízení

Poskytujeme zastoupení před správními orgány v rámci správního řízení. V návaznosti na správní řízení zastupujeme klienty ve správním soudnictví před krajskými soudy a v případě kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem.