Pozadí

Advokátní kancelář Homolka

  • Vysoká odbornost
  • Specializace
  • Kvalifikovanost
  • Důvěryhodnost
  • Individuální přístup
  • Zkušenosti

Ceny právních služeb

Ceník advokátních služeb je stanoven dle zákona o advokacii a advokátního tarifu. Podle povahy poskytované právní služby je odměna sjednávána po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Úkonová odměna

Odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní. Pevná částka za každý úkon právní služby je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně snížena.

Časová odměna

Odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát poskytnuté právní službě věnuje. Přibližný odhad počtu hodin je klientovi vyčíslen na úvodní poradě. Hodinová sazba se sjednává dohodou a její výše je odvozena od náročnosti právní služby.

Paušální odměna

Odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení.

Odměna advokáta mimo časové a obsahové náročnosti věci zohledňuje finanční možnosti klienta. Odměnu za právní služby lze platit zálohově, případně ve splátkách. Při převzetí věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech a hotových výdajích, které mu budou účtovány.

Paušální odměna se odvíjí zpravidla od náročnosti právní služby, a to jak z hlediska odborného, tak časového, tak i od hodnoty projednávané věci.

V oblasti vymáhání pohledávek nabízíme velmi zajímavý systém umožňující efektivní a finančně nenáročné vedení soudního či rozhodčího řízení bez nutnosti investice vysokých částek za právní služby. Odměna za poskytnuté právní služby se v těchto případech sjednává zpravidla ve výši přiznaných uhrazených náhrad nákladů řízení.

Bezplatná obhajoba nebo obhajoba za sníženou odměnu

Podle § 33 trestního řádu osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. V tomto případě hradí náklady obhajoby nebo jejich poměrnou část advokátovi stát. Více informací Vám rádi poskytneme v naši advokátní kanceláři.

Podílová odměna

Odměna za služby advokáta je v tomto případě dohodnuta procentní sazbou z vysouzené hodnoty věci či práva. Tato smluvní odměna se sjednává ve výši 5% až 20%, vždy s ohledem na složitost věci.

Rychlý kontakt

Sídlo

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava

Facebook

Ikona Facebook Facebook