Pozadí

Advokátní kancelář Homolka

  • Vysoká odbornost
  • Specializace
  • Kvalifikovanost
  • Důvěryhodnost
  • Individuální přístup
  • Zkušenosti

Ochrana osobních údajů

V souvislosti s výkonem advokacie shromažďuje a zpracovává advokát mimo jiné i osobní údaje o svých klientech. Přestože je advokát vázán zákonnou povinností mlčenlivosti (§ 21 odst. 1 zákona o advokacii), musí v souvislosti s poskytováním právních služeb předávat osobní údaje třetím osobám (např. orgánům veřejné moci, smluvním partnerům klienta v rámci přípravy či revize obchodních smluv a jiných dokumentů apod.). Předávány jsou však pouze nezbytné údaje, popř. údaje, k jejichž předání dal klient souhlas.

Soubory ke stažení


Rychlý kontakt

Sídlo

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava

Facebook

Ikona Facebook Facebook