Pozadí

Advokátní kancelář Homolka

  • Vysoká odbornost
  • Specializace
  • Kvalifikovanost
  • Důvěryhodnost
  • Individuální přístup
  • Zkušenosti

Právní rozbory a stanoviska

Zajišťujeme právní rozbory v oblasti obchodního, občanského, pracovního rodinného a trestního práva. Poskytujeme právní audity a due dilligence při převodech nemovitostí, obchodních podílů, akcií, v oblasti finančních služeb a práv spotřebitelů. Zajišťujeme smluvní dokumentaci a úplný právní servis při majetkových převodech.

V případě běžících soudních řízení, která souvisejí s majetkovými převody, provádíme též nezávislé audity s odhadem výsledku sporu a doporučeními k vylepšení pozice ve sporu.

Poskytujeme právní rozbory uzavřených smluv s vyhodnocením právních rizik, práv a povinností ze smlouvy vyplývajících a možných důsledků zejména při jejím porušení.

Dále poskytujeme stanoviska k zamýšleným obchodům a právní rozbory předložených návrhů smluv.

Před uzavřením smlouvy vždy doporučujeme nechat návrh smlouvy zkontrolovat zkušeným advokátem, neboť finanční dopady v případě uzavření nevýhodné smlouvy bývají mnohonásobně vyšší než náklady na její posouzení. Odborná kontrola návrhů smluv je účinná obrana proti neférovým jednáním obchodníků.

Zajistíme ochranu Vašich investic.

Rychlý kontakt

Sídlo

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava

Facebook

Ikona Facebook Facebook