Pozadí

Advokátní kancelář Homolka

  • Vysoká odbornost
  • Specializace
  • Kvalifikovanost
  • Důvěryhodnost
  • Individuální přístup
  • Zkušenosti

Vymáhání pohledávek, exekuce

Naše advokátní kancelář má rozsáhlé zkušenosti s vymáháním a správou pohledávek. Zajišťujeme jak vymáhání jednotlivých pohledávek, tak správu a vymáhání velkého množství pohledávek pro podnikatelské subjekty.

V rámci budoucího efektivního vymáhání pohledávek zajišťujeme pro naše klientypřípravu velice sofistikovaně propracovaných smluv. V rámci finančních služeb se jedná zejména o smlouvu o půjčce nebo úvěru a vrámci jejich zajištění vypracování zástavní smluvy popř. smlouvy o zajišťovacím převodu práva.

Naše zkušenosti v této oblasti nám umožňují efektivní postup vůči dlužníkům a maximalizaci výtěžku pro naše klienty.

Při vymáhání pohledávek spolupracujeme s renomovaným exekutorským úřadem s působností po celé České republice, což velice zvyšuje efektivnost vymáhání Vašich pohledávek.

V oblasti vymáhání pohledávek nabízíme velmi zajímavý systém umožňující efektivní a finančně nenáročné vedení soudního či rozhodčího řízení bez nutnosti investice vysokých částek za právní služby. Odměna za poskytnuté právní služby se v těchto případech sjednává zpravidla ve výši přiznaných uhrazených náhrad nákladů řízení.

Rychlý kontakt

Sídlo

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava

Facebook

Ikona Facebook Facebook