Pozadí

Advokátní kancelář Homolka

 • Vysoká odbornost
 • Specializace
 • Kvalifikovanost
 • Důvěryhodnost
 • Individuální přístup
 • Zkušenosti

Zastupování v civilním řízení

Naše advokátní kancelář zastupuje fyzické a právnické osoby ve sporech před soudy všech stupňů a rozhodčími soudy, a to zejména:

 • při vymáhání pohledávek či práv z obchodních a jiných smluv
 • při sporech v rámci exekučních či isolvenčních řízeních
 • před obchodním rejstříkem
 • při obraně před žalobami druhé smluvní strany či třetích osob
 • při reklamacích právních a faktických vad
 • při nekalosoutěžním jednání konkurence
 • ve sporech o určení vlastnických a jiných práv

Rychlý kontakt

Sídlo

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava

Facebook

Ikona Facebook Facebook