Pozadí

Advokátní kancelář Homolka

  • Vysoká odbornost
  • Specializace
  • Kvalifikovanost
  • Důvěryhodnost
  • Individuální přístup
  • Zkušenosti

Zastupování ve správním řízení

Poskytujeme zastoupení před správními orgány v rámci správního řízení. V návaznosti na správní řízení zastupujeme klienty ve správním soudnictví před krajskými soudy a v případě kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem.

Rychlý kontakt

Sídlo

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava

Facebook

Ikona Facebook Facebook