Pozadí

Advokátní kancelář Homolka

  • Vysoká odbornost
  • Specializace
  • Kvalifikovanost
  • Důvěryhodnost
  • Individuální přístup
  • Zkušenosti

Kupní smlouva o převodu nemovitosti

Bez advokátní úschovy velký risk!

Prodej nemovitosti patří k jednomu z největších životních obchodů většiny z nás. Přesto, že se jedná o milionové částky, mnoho prodávajících přípravě na prodej nevěnuje potřebnou pozornost. Díky neznalosti problematiky se pak dopouštějí řady chyb a bývají zaskočeni tím, co vše je třeba při prodeji nemovitosti obstarat. Není to tedy jen o podpisu kupní smlouvy.

Zásadním momentem celého obchodu s nemovitostí je vypořádání kupní ceny.

Pokud jde o zaplacení kupní ceny, je typické, že strany kupní smlouvy mají protikladné zájmy. Zatímco kupující by rád zaplatil kupní cenu až po nabytí vlastnického práva k věci, prodávající by rád převedl své vlastnické právo k věci až po obdržení kupní ceny. V případě převodu vlastnického práva k nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí kvůli povinnému řízení o povolení vkladu vlastnického práva u katastrálního úřadu vzniká téměř měsíční časová prodleva mezi okamžikem uzavření kupní smlouvy a okamžikem jistoty stran této smlouvy o uskutečnění převodu vlastnického práva k věci z prodávajícího na kupujícího, v níž je vhodné tyto protikladné zájmy prodávajícího a kupujícího zajistit ve prospěch obou.

Jako nejlepší způsob zajištění zájmů prodávajícího a kupujícího stran vypořádání kupní ceny je advokátní úschova.

I když v řadě případů obchod zprostředkovává realitní kancelář, není to zárukou bezpečného vypořádání kupní ceny, říká advokát Mgr. Jaroslav Homolka.

Přestože realitní kanceláře dnes provádějí celé obchody s nemovitostmi na klíč včetně úschov kupní ceny, je třeba mít na paměti, že úschova kupní ceny v realitní kanceláři nepodléhá na rozdíl od advokátní úschovy právnímu režimu. Finanční prostředky na účtech realitních kanceláří, byť jsou vedeny na samostatném účtu, jsou zahrnuty do majetku realitní kanceláře a v případě finančních problémů mohou být předmětem exekuce.

U advokátní úschovy jsou však finanční prostředky uloženy vždy na zvláštním účtu. Uschované finanční prostředky jsou tak odděleny od majetku advokáta a nehrozí jejich zahrnutí do pozůstalosti, majetkové podstaty při úpadku advokáta nebo jeho ohrožení v exekuci vedené proti advokátovi. Navíc činnost advokáta je pod dohledem České advokátní komory, dodává Homolka.

Pokud tedy nechcete přijít o své peníze, nebo nemovitost, je důležité, aby vám smlouvy připravil zkušený advokát, jenž vám nabídne také advokátní úschovu.

Co se týče ceny za advokátní úschovu tak tato se pohybuje v řádu jednotek tisíců korun, což není v porovnání s cenou obchodu příliš vysoká částka. Je třeba si však uvědomit, že advokátní úschova může účastníky obchodu ochránit od velkých finančních ztrát.

Hledáte-li advokátní kancelář, která poskytuje advokátní úschovy, obraťte se na Advokátní kancelář HOMOLKA. Poskytneme vám konzultaci a kompletní přípravu smluvní dokumentace spojené s převodem nemovitosti včetně advokátní úschovy.

Rychlý kontakt

Sídlo

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava

Facebook

Ikona Facebook Facebook